חשמל ישיר - קטלוג 2021-2022

8 N2XY FR1 כבל פיקוד נחושת )kg/km( משקל הכבל )mm( קוטר חיצוני )mm2 חתך ( מק״ט 10x2.5 12x1 12x1.5 12x2.5 14x1 14x1.5 14x2.5 16x1 16x1.5 16x2.5 19x1 19x1.5 19x2.5 21x1 21x1.5 21x2.5 24x1 24x1.5 24x2.5 30x1 30x1.5 30x2.5 36x1 36x1.5 36x2.5 sp-xl10x2.5 sp-xl12x1 sp-xl12x1.5 sp-xl12x2.5 sp-xl14x1 sp-xl14x1.5 sp-xl14x2.5 sp-xl16x1 sp-xl16x1.5 sp-xl16x2.5 sp-xl19x1 sp-xl19x1.5 sp-xl19x2.5 sp-xl21x1 sp-xl21x1.5 sp-xl21x2.5 sp-xl24x1 sp-xl24x1.5 sp-xl24x2.5 sp-xl30x1 sp-xl30x1.5 sp-xl30x2.5 sp-xl36x1 sp-xl36x1.5 sp-xl36x2.5 17.44 15.37 16.32 17.95 16.00 17.02 18.74 16.84 17.95 19.75 17.70 18.85 20.80 18.54 19.76 21.84 19.61 20.93 23.27 21.38 22.86 25.36 22.98 24.59 27.32 567 392 469 621 432 519 691 483 581 776 542 655 880 597 723 974 673 816 1,110 811 989 1,344 948 1,158 1,581

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=