מכשירי מדידה

חשמל ישיר מחזיקה בסניפיה מגוון רחב של מותגים וחברות בינלאומיות שהתמחותן היא מכשירי מדידה. מרמת מכשיר מדידה חשמלי פשוט שנועד לבתי ספר, או למקומות שתדירות השימוש בהם אינה גבוהה ועד מכשיר מדידה חשמלי מקצועי כמו האנלייזר, שמסוגל לתת פתרון ברמת הכוללת.

מכשירים משולבים

מכשירים לבדיקת הארקות וממסרי פחת

מכשירים לבדיקת בידוד

כלי מדידה דיגיטליים/פלס ומד טווח לייזר

בודקי שדה מגנטי

מדי אור-לוקס מטרים

צבתות זרם

רבי מודדים "מולטימטרים"

מצלמות טרמיות

אביזרים פרובים וקרוקודילים

בודקי מתח ללא מגע

בודקי מתח ורציפות

מעוניין באחד המוצרים?