SCAME

סקאמה הוא יצרן איטלקי וותיק, גדול ומקצועי

המייצר ציוד ומערכות לענפי החשמל, התעשייה, והבניה

ופועל משנת 1963.

מוצרי סקאמה משווקים ל-80 מדינות ו-5 יבשות ברחבי העולם.

המותג חרט על דגלו את נושא החדשנות והלמידה ואלו הן אבני היסוד לכל פעילות ופיתוח שלהם.

את מוצרי SCAME  ניתן למצוא בכל סניפי רשת חשמל ישיר.